เกี่ยวกับเรา

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน

                       ท่านอำมาตย์ตรีพระพิทักษ์   สมุทรเขตร์  ผู้รั้งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  รองอำมาตย์เอกหลวงประกิต วุฒิสนธ์  ธรรมการจังหวัดบุรีรัมย์  และรองอำมาตย์ตรีขุนราษฎ์  เจริญสุข  ปลัดอำเภอ ได้มาตั้งและเปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดหนองยาง  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2471 โดยสร้างที่เรียนชั่วคราวขึ้นในวัดสว่างอารมณ์  ให้ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2 ”  (วัดบ้านหนองยาง) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์เป็นที่เรียนโดยมี  นายบัว  นาระคล  เป็นครูใหญ่  ดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษาประชาบาลของราษฎรในหมู่บ้านนี้

ต่อมาเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม  2482  พระสมุห์เสน  เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์   ผู้ปกครองคณะครูและนักเรียน  โดยการนำของ  นายชลอ  บุญญฤทธิ์  ครูใหญ่  ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนเอกเทศถาวร  แบบ ป.2  สองชั้น   6  ห้องเรียน  ซึ่งทางราชการอนุมัติเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง  เป็นจำนวนเงิน  2,000  บาท  โดยปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของโรงเรียน  ซึ่งขุนบริรักษ์  นครเขต  นายอำเภอได้ทำการเหยียบย่ำไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.2460

วันที่  24  มีนาคม  2486  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลในเมือง 2  (วัดบ้านหนองยาง)  เป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลอิสาณ 2  (วัดบ้านยาง)

วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2493  พระสมุห์เสน   เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ร่วมกับผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน โดยการนำของนายปรีชา  ธีระกุล  ครูใหญ่  ได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2  แบบ ป.1 พื้นสูงขนาด  6  ห้องเรียน  โดยไม่ได้อาศัยงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

วันที่  1  กรกฎคม  พ.ศ. 2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  “โรงเรียนประชาบาลตำบลอิสาณ 2 ”(วัดบ้านยาง) เป็น “ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ” ตามชื่อของพระสมุห์เสนเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่เป็นผู้อุปการะโรงเรียน

วันที่  24  พฤษภาคม  2499  ได้รับอนุมัติให้ขยายการศึกษาขึ้นโดยเปิดมัธยมศึกษาขึ้นโดยอาศัยอาคารเรียนของชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นแห่งแรกในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และชั้นมัธยมศึกษา และได้ยุบเมื่อ พ.ศ. 2521  โดยให้นักเรียนย้ายไปเรียนที่โรงเรียนกรมสามัญศึกษา

วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2499   ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเด็กเล็กเป็นครั้งแรก ในปีการศึกษา  2503  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบการศึกษาเป็นการศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2509  ได้โอนการศึกษาประชาบาลมาสังกัดองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนหลักสูตรและเปลี่ยนระบบ  การศึกษาใหม่

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2523  ได้มีพระราชบัญญัติโอนการศึกษาประชาบาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2533  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  1

วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2534  สำนักงานที่ราชพัสดุจังหวัดได้มาสำรวจที่ดินของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ บร. 50  โดยทำการรังวัดปักเขตที่ราชพัสดุ  มีเนื้อที่ทั้งหมด   19  ไร่   2  งาน

วันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ.2540  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด  ได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในปัจจุบัน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

วันที่  7  กรกฎาคม  2546  ได้โอนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

                     โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ตั้งอยู่  บ้านยาง  หมู่ 9  ถนนบุรีรัมย์-นางรอง  ตำบลอิสาณ   อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น   19 ไร่  2  งาน  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  1. ทิศเหนือ                  มีอาณาเขตติดต่อกับถนนบุรีรัมย์ – นางรอง
  2. ทิศตะวันออก          มีอาณาเขตติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้านยาง
  3. ทิศใต้                      มีอาณาเขตติดต่อกับลำห้วยจระเข้
  4. ทิศตะวันตก            มีอาณาเขตติดต่อกับที่เอกชน

สภาพทางภูมิศาสตร์ 

มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน  9  หมู่บ้านดังนี้

หมุ่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
7
บ้านห้วย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
8
บ้านหนองแปบ ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
9
บ้านยาง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
10
บ้านหัวลิง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
12
บ้านไผ่น้อย ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
14
บ้านสวนครัว ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
11
บ้านโคกเขา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
16
บ้านศิลาทอง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *