การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com

คำชี้แจง
1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนศึกษาบทเรียน แบบทดสอบมี 30 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้เดิม
3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วทำแบบทดสอบและกิจกรรมท้ายบท
4. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมครบทุกหน่อยแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

ศึกษาบทเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

Picture1

ทำแบบทดสอบหลังเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

เรียนเสร็จแล้วแสดงความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

บทคัดย่องานวิจัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *