คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2018

รางวัลชนะเลิศแข่งขันฟุตบอล

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนเสนศิ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

วันวิทยาศาสตร์ ปี 2561

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 22

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปี 61

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

วันอาเซียน61

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 14

กิจกรรมวันอาเซียน

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

วันเข้าพรรษา61

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

กิจกรรมวันเข้าพรรษา พานักเรียนเข้วัด ฟัง … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 9

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-N … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน61

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 34

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ว … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ลูกเสือต้านยาเสพติด

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 9

ลูกเสือรณรงค์ต้านยาเสพติด

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

วันสถาปนาลูกเสือไทย61

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 14

วันสถาปนาลูกเสือไทย61  

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

วันสุนทรภู่ 61

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 14

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย. 2561 … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ครอบครัวเกราะป้องกันยาเสพติด

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

ครอบครัวเกราะป้องกันยาเสพติด โรงเรียนเสน … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น