คลังเก็บหมวดหมู่: เสนศิรินิวส์

อบรมธรรมสัญจร(เชิงบูรณาการ) ครั้งที่ ๑

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

ปลูกหญ้าสนามช้าง

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

เสนศิริอะคาเดมีคว้ารางวัล Street Football

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

ทดสอบ ป.3-6

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งที่ ๒

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือ/เนตรนารี

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษาเยี่ยมชมกีฬาบริดจ์

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ ๑

โพสท์ใน กิจกรรมของโรงเรียน, ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โพสท์ใน ภาพกิจกรรม, เสนศิรินิวส์ | ใส่ความเห็น